vrijdag 12 oktober 2012

Faillissement Flexmoeders.nl


Gastouderbureau Flexmoeders.nl is per 20 juli 2012 failliet verklaard. De afgelopen maanden hebben we getracht ouders zoveel mogelijk te helpen met het continueren van de opvang. Tevens hebben we gepoogd de financiële administratie zo goed mogelijk af te ronden. De klantenservice van Flexmoeders.nl is vanaf heden definitief gesloten.

Openstaande posten
De curator is druk bezig met het beoordelen van alle dossiers, waarna u op de hoogte wordt gesteld als u nog openstaande vorderingen heeft op Flexmoeders.nl.

Jaaropgave 2012
Op dit moment wordt de administratie afgesloten waarna de jaaropgave wordt opgesteld. De verwachting is dat dit in november zal plaatsvinden. U krijgt hierover een mail met het bericht dat u de jaaropgave op uw persoonlijke pagina kunt vinden. Mocht u nog onbetaalde facturen hebben, dan staat uw jaaropgave nog niet online en wordt u verzocht contact op te nemen met de curator.

Persoonlijke pagina
Uw persoonlijke pagina blijft voorlopig nog online actief zodat u inzage hebt in uw facturen en jaaropgaven van de afgelopen tijd (jaren). Het is niet meer mogelijk om via de website van Flexmoeders.nl opvang te zoeken en/of aan te bieden. We raden u aan om zo spoedig mogelijk al uw persoonlijke financiële gegevens te downloaden en/of te printen van uw persoonlijke pagina. Naar verwachting zal de website van Flexmoeders.nl vanaf begin januari 2013 niet meer bereikbaar zijn. Nadien kunnen we u ook geen toegang tot de persoonlijke pagina meer verlenen.

U kunt uw verdere vragen het beste richten aan de curator van Flexmoeders.nl, te weten Mr. N.S. Reerink via mail: info@flexmoeders.nl

vrijdag 27 juli 2012

Facturatie juli 2012 en wijzigen rekeningnummer kinderopvangtoeslag

Hoe de facturatie van juli precies in zijn werk gaat en naar welk rekeningnummer u de factuur zodirect moet overmaken, wordt beschreven in een begeleidende mail die u ontvangt bij de factuur over de maand juli.

Deze mail is verzonden met instemming van de curator

Beste ouders en gastouders,

Bij deze informeren wij u over de werkwijze van de facturatie van de maand juli 2012 en verzoeken wij ouders die de kinderopvangtoeslag op rekening van Flexmoeders.nl laten storten dit te wijzigen.

Facturatie juli 2012, hoe doe ik dat?
Met instemming van de Rechter commissaris mogen betalingen van vraagouders die over juli worden ontvangen ten behoeve van de gastouders – met uitzondering van ontvangen Kinderopvangtoeslag - worden doorgestort aan de gastouders. Met andere woorden: Flexmoeders.nl draait op de 6de van augustus (de 5de is een zondag) de facturen. Uw gastouder(s) vult daartoe de urenregistratie in op de website van Flexmoeders.nl, zoals u gewend bent. Vervolgens draait Flexmoeders.nl de factuur uit. Dit bedrag wordt niet zoals gewoonlijk geïncasseerd, maar u wordt verzocht zelf dit bedrag over te maken. Om te voorkomen dat dit geld in de failliete boedel verdwijnt is er een oplossing gevonden en hebben we gastouderbureau ViaViela bereid gevonden om deze geldstroom via hun ‘Stichting Gastoudergelden’ te laten verlopen. De ouder betaalt de gastoudervergoeding aan de Stichting Gastoudergelden en deze stort de gastoudervergoeding binnen 5 kalenderdagen door aan de gastouder. De Stichting Gastoudergelden beheert een aparte rekening en staat onder toezicht van een notaris. Op die manier gaat het buiten de failliete boedel van Flexmoeders.nl om en kan –indien de vraagouder heeft betaald- de gastouder veilig worden doorbetaald. Ouders die hun gastouder onderhands willen betalen voor de maand juli verspelen hun recht op kinderopvangtoeslag. Overigens brengt de keuze om deze financiële afwikkeling via ViaViela te laten verlopen geen enkele verplichting voor u mee om van hun verdere dienstverlening gebruik te maken.

Kinderopvangtoeslag op rekening van Flexmoeders.nl?
Ouders die de kinderopvangtoeslag rechtstreeks hebben laten storten op het rekeningnummer van Flexmoeders.nl ontvangen zoals gewoonlijk een ‘netto-factuur’. Ouders dienen dat bedrag op deze factuur over te maken, maar de gastouder ontvangt in dat geval slechts een deel van haar volledige factuur. Het deel van de kinderopvangtoeslag is helaas in de failliete boedel terecht gekomen. Onderling kunt u wellicht afspraken maken hoe dit op te lossen. Zie meer informatie onder het kopje ‘claims’ in dit bericht.

Wie de kinderopvangtoeslag rechtstreeks op rekening van Flexmoeders.nl laat storten wordt verzocht om dit z.s.m. te wijzigen bij de Belastingdienst/Toeslagen. U kunt dit hier wijzigen en het rekeningnummer laten veranderen in uw eigen rekeningnummer, zodat het voortaan bij u wordt gestort.

Claims
Ouders die de kinderopvangtoeslag lieten storten op rekening van Flexmoeders.nl zijn mogelijk gedupeerd. Gastouders kunnen ook gedupeerd zijn wanneer hun vraagouders de kinderopvangtoeslag op rekening van Flexmoeders.nl hebben laten storten. De curator is binnen de wettelijke kaders aan het zoeken naar oplossingen, maar u dient rekening te houden met alle opties. Alle gedupeerden zullen hierover worden benaderd. Houd voor informatie hierover de website www.davidslaw.nl en de pagina FAILLISSEMENT FLEXMOEDERS / MR. NOSEY goed in de gaten.

Flexmoeders.nl

dinsdag 24 juli 2012

Overstappen naar ViaViela

Om ouders en gastouders zo goed mogelijk te helpen, heeft de curator gastouderbureau ViaViela bereid gevonden om –voor wie dat wil– de gastouderopvang geruisloos voort te zetten. ViaViela heeft daarvoor een speciaal overstapaanbod voor u:
  • vergelijkbare tarieven voor bemiddeling en begeleiding ten opzichte van wat u nu betaalt 
  • een opzegtermijn van 1 maand. 
Wie voor een jaar de kinderopvang bij ViaViela vastlegt, betaalt de eerste 2 maanden geen vergoeding voor bemiddeling en begeleiding. Dit jaarcontract kunt u alleen opzeggen in geval van bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld verhuizing, werkloosheid of als uw gastouder stopt.


Waarom overstappen op ViaViela?
  • De grootste van Nederland
  • Kapitaalkrachtige en betrouwbare partij
  • Betalingen via een aparte gastoudergeldenrekening. Betalingen zijn dus altijd gewaarborgd en geen financiële verrassingen achteraf
  • Doorbetaling van ouders aan gastouders binnen 5 dagen
  • Met 60 vestigingen altijd een persoonlijk aanspreekpunt bij u in de buurt - ook in de avonduren
  • Administratieve, juridische en fiscale ondersteuning
  • Gratis gastoudertrainingen over opvoeding en hygiëne bij uw gastouder in de buurt
  • Gratis aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders
Stem een eventuele overstap af met uw gastouder.

vrijdag 20 juli 2012

Bericht namens Flexmoeders.nl/Mr Nosey, de curator en gastouderbureau ViaViela over uw gastouderopvang
Lees ook: Overstappen naar ViaViela

Beste gastouder, beste ouder,

Namens Flexmoeders.nl/Mr Nosey, de curator en gastouderbureau ViaViela plaatsen wij dit bericht.

Uw gastouderbureau Flexmoeders.nl/Mr Nosey heeft surseance van betaling aangevraagd. Dat is inmiddels omgezet in een faillissement. Flexmoeders.nl/Mr Nosey heeft u laten weten dat zij haar best zou doen om de continuïteit van uw kinderopvang te waarborgen zodat u recht blijft houden op kinderopvangtoeslag.

De kinderopvang gaat gewoon door. Om aanspraak te kunnen blijven maken op kinderopvangtoeslag, is het voor ouders en gastouders wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een erkend gastouderbureau. U zult dus samen moeten overstappen. Bij de overstap moet er vanwege het faillissement direct veel voor u geregeld worden. ViaViela zal samen met uw huidige gastouderbureau Flexmoeders.nl/Mr Nosey (en met toestemming van de  door de rechtbank aangestelde curator) de overstap van ouders en gastouders naar gastouderbureau ViaViela vanaf augustus geruisloos verzorgen. Ook helpt ViaViela nog bij de afwikkeling van de maand juli. Op deze manier kunt u als ouder keurig en op tijd uw betalingen aan uw gastouder blijven verrichten.

Gastouderbureau ViaViela is het grootste gastouderbureau van Nederland. Met ruim 60 vestigingen is er altijd een vast persoonlijk aanspreekpunt bij u in de buurt. Sinds onze oprichting in 2005 hebben we de opvang van ruim 70.000 kinderen begeleid. ViaViela weet dan ook als geen ander wat er speelt in de kinderopvang.

Wat moet u doen?
De overstap kost u, als gastouder, niets. Ouders die vóór 1 september overstappen naar gastouderbureau ViaViela, betalen bovendien de eerste twee maanden géén kosten voor bemiddeling en begeleiding. Na deze eerste twee maanden zijn de tarieven van gastouderbureau ViaViela voor bemiddeling en begeleiding vergelijkbaar met die van Flexmoeders.nl/Mr Nosey. De afspraken over de gastoudervergoeding die u samen heeft gemaakt, blijven gewoon gelden.

Ouders en gastouders ontvangen overigens beiden een vergelijkbare brief van gastouderbureau ViaViela. Het is natuurlijk verstandig de overstap onderling af te stemmen.

ViaViela zal binnenkort uw contractgegevens van Flexmoeders.nl/Mr Nosey ontvangen en deze opnemen in haar administratie voor het nieuwe contract. Zowel vraagouder als gastouder biedt gastouderbureau ViaViela een overeenkomst aan voor de duur van 1 jaar. Uw ViaViela contactpersoon zal vervolgens contact met u opnemen om kennis te maken en alles met u door te spreken en af te handelen.

Als u behoort tot het deel van de ouders dat de kinderopvangtoeslag rechtstreeks door Belastingdienst Toeslagen laat overmaken aan Flexmoeders.nl/Mr Nosey, zijn er wellicht bijzondere omstandigheden op u van toepassing. Als u tot die groep van ouders behoort, wordt u daarover separaat bericht door de curator of Belastingdienst Toeslagen. Nadere informatie hieromtrent zal in de loop van volgende week tevens worden verstrekt via de website www.davidslaw.nl.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de Klantenservice van ViaViela, tel. 0499 - 201 095 of mail naar klantenservice@viaviela.nl. De Klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.30 uur.

Met vriendelijke groet,

ViaViela | Kinderopvang goed geregeld
Jan-Kees Broos
Directeur gastouderbureau ViaViela B.V.
Heuvel 11
5737 BX LIESHOUT
www.viaviela.nl
Flexmoeders.nl/Mr Nosey B.V.
Wendeline van Luijk
Directeur
Blauwburgwal 17-19
1015 AS AMSTERDAM
Curator
Mr. Nils Reerink

donderdag 19 juli 2012

Bericht van de bewindvoerder

Lees ook: 

Beste ouders en gastouders,

De Rechtbank van Amsterdam heeft mij aangewezen als bewindvoerder nadat de voorlopige surseance van betaling werd uitgesproken. Vandaag ben ik samen met de directie aan de slag gegaan om een plan van aanpak voor te bereiden.

Er komen veel vragen binnen van ouders en gastouders die zich zorgen maken om de financiële afhandeling. Ik wil daarbij aangeven dat ernaar wordt gestreefd dat de opvang op reguliere wijze gecontinueerd kan worden. Tegelijkertijd vinden onderhandelingen met diverse partijen plaats die de dienstverlening  kunnen continueren en waarborgen. Graag het vriendelijke maar dringende verzoek de komende dagen verdere berichtgeving af te wachten.

Ik heb begrepen dat er ondertussen een aantal gastouderbureaus zijn die zich meteen hebben gestort op het werven van klanten. Dat is een zelfstandige keuze. De kans op het slagen van een doorstart - en daarmee de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen - is evenwel het grootst wanneer het klantenbestand van Flexmoeders.nl dan wel Mr Nosey zoveel als maar mogelijk in tact blijft.

Zodra er meer bekend is, zal ik u verder informeren. Nogmaals, wacht u in de tussentijd af op verdere berichtgeving.

Met vriendelijke groet,

Nils Reerink
bewindvoerder

woensdag 18 juli 2012

Aanvraag voorlopige surseance van betaling

Lees ook: 

Helaas moeten wij u vertellen dat Parentis Holding I B.V. (enig aandeelhouder van o.a. gastouderbureau Flexmoeders.nl) vandaag voorlopige surseance van betaling bij de Rechtbank Amsterdam heeft aangevraagd.

Oorzaak
De oorzaak hiervoor is dat de omzet achterblijft door sterke vraaguitval als gevolg van de crisis (hogere werkloosheid in combinatie met lagere kinderopvangtoeslag) en de toenemende kosten als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet Kinderopvang. Daardoor zijn de inkomsten lager terwijl de kosten onverminderd hoog blijven, mede als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en strenge GGD-eisen. Ondanks onze gezamenlijke pogingen om het omzetvolume en het aantal klanten te vergroten, hebben we helaas moeten constateren dat deze pogingen tot onvoldoende resultaat hebben geleid. We blijven maandelijks tegen exploitatieverliezen aanlopen. Het management is om die reden al geruime tijd bezig met het zoeken naar andere oplossingen. We hebben getracht ons bedrijf te verkopen en onder te brengen bij een kapitaalkrachtige partij, maar hoewel we dat blijven proberen is dat tot op heden niet gelukt. Wij hebben ons daarom genoodzaakt gezien om voorlopige surseance van betaling aan te vragen.

Streven naar doorstart
De bewindvoerder die door de rechtbank nu wordt aangesteld zal de komende week of weken samen met ons gaan onderzoeken op welke manier de schuldeisers, de ouders, de gastouders en het personeel van de onder de Parentis Holding I vallende bedrijven het beste gediend zijn. Met hem of haar gaan we kijken of een doorstart mogelijk kan worden gemaakt. Op deze manier willen we er zoveel mogelijk voor zorgen dat de continuïteit van de kinderopvang in het belang van onze klanten gewaarborgd kan blijven. Er is reeds een serieuze, betrouwbare, kapitaalkrachtige partij die heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn.

Wat nu?
De surseance betekent dat er uitstel voor betalingen wordt verleend. Onze activiteiten worden voorlopig dus op de gebruikelijke wijze voortgezet. Houd uw mailbox daarom goed in de gaten. Wanneer er iets van u wordt verwacht, zullen we u dat op korte termijn laten weten.

Vragen?
Wij begrijpen dat u momenteel met veel vragen zult zitten. Helaas zijn wij op dit moment niet juridisch gemachtigd om uw vragen te beantwoorden. Wij moeten de komst van de bewindvoerder afwachten. Hij/zij zal u en ons verder informeren. Op onze websites verschijnt vanaf vandaag op de homepage een bericht over de aanvraag van surseance van betaling.

www.Flexmoeders.nl

dinsdag 17 juli 2012

Eerste Kamer akkoord met wijziging Wet kinderopvang

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetswijziging die de weg vrijmaakt voor bezuinigingen in de kinderopvang. De overheidsuitgaven aan kinderopvang zijn vanaf 2005 verdrievoudigd. Om de kinderopvang betaalbaar te houden moet er worden bezuinigd.

De bezuinigingen zijn deels in 2012 gerealiseerd met een verhoging van de ouderbijdrage en de koppeling van kinderopvanguren aan de gewerkte uren van de minst werkende partner. Voor 2013 moet de rest van de bezuinigingsopgave worden ingevuld. De bezuinigingen komen erop neer dat mensen met een gezamenlijk inkomen van ongeveer € 118.000 en hoger, vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind.

Kinderopvangtoeslagtabel 2013 (Bijlage bij artikel 6 ontwerp Besluit kinderopvangtoeslag)

Bron: Rijksoverheid.nl